OPEN SCHOOLING TOGETHER NEWSLETTER

Theme: urban pollinators. An insect covered in pollen.

Serbia, Belgrade and other cities

Urban pollinators

The Serbian Learning Venture will facilitate education at multiple levels to raise awareness about the significance of urban beekeeping.

Urban pollinators, including bees, wasps, bumblebees, butterflies, and many other insects play a vital role in maintaining balance in ecosystems, biodiversity, and food production. The greatest contribution of bees and other pollinators is the pollination of nearly three-quarters of plants, which produce 90% of the world’s food. Beekeeping has become more prevalent in Serbia in recent years, surging by 37.5% from 2008 to 2018, but no regulations to support the development of urban beekeeping have been adopted. Serbia is in need of more learning programs to educate the urban population on the importance of pollinators and their role in the urban environment.

Pollinators take a crucial place in our ecosystems. However, due to the critical effects of climate change, these species are affected. Due to extreme weather conditions, there are emerging disturbances that may destroy the habitat and food sources. Furthermore, growing and blooming seasons are shifted, making changes in the plant population that pollinators depend on.
Through Science education initiatives the Serbian Learning Venture aims to educate its partners and the broader community on the importance of urban pollinators for the production of food through theory and hands on urban beekeeping learning sessions. The Learning Venture will aim to develop recommendations and policy briefs for urban policymakers to establish new and make changes to existing practices (such as grass-cutting, mosquito pollination, and pest control) in order to support the environment of urban pollinators. This Learning Venture will explore social justice issues related to pollination, such as lack of biodiversity or loss of food production, by providing activities and resources for everyone who is interested in discovering the connection between pollinators, the environment, as well as climate justice issues.

As the pollinator population rapidly declines, food sustainability is in crisis. Therefore, the Serbian Learning Venture aims to include local communities and join efforts towards maintaining and further developing urban pollinator environments.

Srbija, Beograd i drugi gradovi u Srbiji

Urbani oprašivači

Zajednica koje se razvija u okviru LEVERS projekta će olakšati obrazovanje na više nivoa kako bi se podigla svest o značaju urbanog pčelarstva.

Urbani oprašivači, uključujući pčele, ose, bumbare, i mnoge druge insekte, igraju krucijalnu ulogu u održavanju ravnoteže ekosistema, biodiverziteta i proizvodnje hrane. Najveći doprinos pčela predstavlja oprašivanje tri četvrtine biljaka koje ujedno proizvode 90% svetske hrane. Pčelarstvo je poslednjih godina sve više zastupljeno u Srbiji, od 2008. do 2018. poraslo je za 37,5%, ali nisu doneti politike koji bi podržali razvoj urbanog pčelarstva. Srbiji je potrebno više programa za edukaciju gradskog stanovništva o značaju oprašivača i njihovoj ulozi u urbanoj sredini.

Oprašivači zauzimaju ključno mesto u našim ekosistemima. Međutim, postoji veliki uticaj klimatskih promena na ove vrste. Zbog ekstremnih vremenskih uslova, pojavljuju se poremećaji koji mogu uništiti staništa i izvore hrane. Štaviše, sezone rasta i cvetanja se pomeraju, izazivajući promene u biljakama od kojih oprašivači zavise.

Kroz naučno obrazovne inicijative, srpska LEVERS zajednica ima za cilj da edukuje svoje partnere i širu zajednicu o značaju urbanih oprašivača za proizvodnju hrane, kroz teoriju i praktično učenje o urbanom pčelarstvu. Program učenja će imati za cilj da razvije preporuke i politike radi uspostavljanja novih, kao i unošenja promena u postojeće prakse (kao što su košenje trave, oprašivanje komaraca) kako bi se održala životna sredina urbanih oprašivača. LEVERS zajednica će istražiti društvena pitanja pravde koja se odnose na oprašivanje, kao što je nedostatak biodiverziteta ili gubitak proizvodnje hrane, pružajući aktivnosti i resurse za sve zainteresovane da otkriju vezu između oprašivača, životne sredine, kao i pitanja klimatske pravde.

Kako populacija oprašivača brzo opada, održivost hrane je u krizi. Stoga je cilj uključivanje lokalne zajednice, zajedničko održavanje i dalji razvoj urbanih sredina oprašivača.

Theme: urban pollinators. An insect covered in pollen.